معرفی درس فیزیک 1

آیکون معرفی درس فیزیک 1

عنوان درس: فیزیک 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: پایه

آیکون فیزیک 1

معرفی فیزیک 1

دانلود منابع درس

درس فیزیک 1 معمولاً پای ثابت رشته‌های دانشگاه‌های کشور می‌باشد؛ از رشته‌های مهندسی تا رشته‌های پایه. فیزیک، علم مطالعه‌ی خواص طبیعت است. این علم را عموماً علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان، با در نظر گرفتن مفاهیمی همچون انرژی، اندازه حرکت، نیرو و بسیاری از عوامل دیگر می‌دانند. این ماده می‌تواند از ذرات زیراتمی تا کهکشان‌ها و اجرام بسیار بزرگ آسمانی باشد. این علم از مفاهیمی مانند: انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. هدف این درس، آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیمی چون: اندازه‌گیری و یکاها، کمیات برداری و نرده‌ای، حرکت یک‌بعدی، حرکت دوبعدی، حرکت سه‌بعدی، دینامیک، کار و انرژی و ترمودینامیک می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اندازه‌گیری

 • دستگاه جهانی یکاها

 • تبدیل یکاها

 • کمیات برداری و نرده‌ای

 • جمع برداری

 • تجزیه بردارها

 • ضرب داخلی و خارجی بردارها

 • حرکت یک‌بعدی، دوبعدی و سه‌بعدی

 • مکان و جابجایی

 • سرعت و سرعت میانگین

 • شتاب و شتاب میانگین

 • سقوط آزاد

 • حرکت پرتابی

 • حرکت نسبی

 • نیرو و جرم

 • قوانین نیوتن

 • قضیه پایستگی انرژی مکانیکی

 • دما و گرما

 • قانون صفرم ترمودینامیک

 • قانون اول ترمودینامیک

 • قانون دوم ترمودینامیک

 • تعادل گرمایی

 • انبساط‌های گرمایی