معرفی درس فیزیک 2

آیکون معرفی درس فیزیک 2

عنوان درس: فیزیک 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: پایه

دروس پیش‌نیاز: فیزیک 1

دروس هم‌نیاز: ریاضی عمومی 2

آیکون فیزیک 2

معرفی فیزیک 2

دانلود منابع درس

هدف اصلی فیزیک، بررسی و تحلیل طبیعت است. این علم همواره در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون پیش‌بینی کند. نیوتن و همکارانش در قرن هفدهم، نگرشی نو نسبت به طبیعت را بنیان‌گذاری کردند که امروزه به فیزیک کلاسیک معروف است. البته ذکر این نکته الزامی است که این جنبش قبل از قرن هفدهم با تلاش دانشمندانی چون: گالیله، کوپرنیک و کپلر آغاز شده بود و در زمان نیوتن به اوج خود رسید. هدف این درس، در ادامه مجموعه مباحث فیزیک 1، آشنا ساختن دانشجویان با مباحثی چون: الکتریسیته، میدان الکتریکی، قانون گاوس، پتانسیل الکتریکی، خازن و ظرفیت الکتریکی، مقاومت و جریان الکتریکی، انواع مدار الکتریکی، میدان مغناطیسی، القا و القاوری، نوسان الکترومغناطیس و جریان متناوب، معادلات ماکسول و موج الکترومغناطیسی می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • میدان الکتریکی

 • شار میدان الکتریکی

 • قانون گاوس و کاربرد آن

 • انرژی پتانسیل الکتریکی

 • خازن و ظرفیت

 • مقاومت و جریان

 • قانون اهم

 • رساناها

 • مدارهای الکتریکی

 • آمپرسنج و ولت‌سنج

 • میدان مغناطیسی

 • اثر هال

 • نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان

 • گشتاور دوقطبی مغناطیسی

 • میدان مغناطیسی ناشی از جریان الکتریکی

 • قانون آمپر

 • سیم‌لوله و چنبره

 • پیچه حامل جریان

 • القا و تبدیل انرژی

 • نوسان الکترومغناطیسی و جریان متناوب

 • معادلات ماکسول

 • خاصیت مغناطیسی

 • موج الکترومغناطیسی