معرفی درس آزمایشگاه فیزیک 1

آیکون معرفی درس آز فیزیک 1

عنوان درس: آزمایشگاه فیزیک 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: پایه

دروس پیش‌نیاز: فیزیک 1

آیکون آز فیزیک 1

معرفی آز فیزیک 1

درس آزمایشگاه فیزیک 1 برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین پایه فیزیک، طراحی و راه‌اندازی شده است. هدف از انجام آزمایش‌ها، یادگیری بخش گسترده‌ای از فیزیک جدید نیست بلکه انجام آزمایش‌ها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک 1 و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم را برای انجام پژوهش‌ها و ارائه مطالب علمی فراهم می‌آورد. علاوه بر این دانشجویان در این درس با اصول کارکرد و کاربرد برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه آشنا خواهند شد. دانشجویان در ابتدا با روش گزارش‌نویسی و تحلیل داده، اصول انجام آزمایش، انواع خطاهای آزمایش و نحوه‌ی بررسی و تحلیل نتایج آشنا می‌شوند. سپس مباحث گفته شده در بالا را به صورت عملی و با انجام آزمایشات زیر آموزش می‌بینند:

  • اندازه‌گیری طول، جرم و تفعر با وسایل اندازه‌گیری

  • اندازه‌گیری چگالی به روش ارشمیدس

  • اصطکاک

  • سرعت، شتاب و کاربرد قانون دوم نیوتن

  • تعادل

  • حرکت پرتابی

  • آونگ کاتر

  • برخورد

  • حرکت دورانی

  • سقوط آزاد و آونگ ساده