معرفی درس استاتیک

آیکون معرفی درس استاتیک_ قانون اول نیوتن

عنوان درس: استاتیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: فیزیک 1، ریاضی عمومی 1

آیکون استاتیک

معرفی استاتیک

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با موضوعاتی از قبیل: شناخت نیرو‌ها، ایجاد مهارت رسم دیاگرام آزاد نیروهای وارده بر سازه‌ها جهت بررسی تعادل استاتیکی و تحلیل مسائل، پرورش دید حرفه‌ای از موضوعات و مفاهیم بنیادی استاتیک و ایجاد توانایی در انتخاب مناسب ابزارهای ریاضی به منظور تحلیل مسائل می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • کمیت‌های پایه در علم مکانیک و واحدهای اندازه‌گیری

 • کمیت‌های برداری و اسکالر

 • انواع نیرو و نمایش برداری آنها

 • تجزیه یک نیرو به مؤلفه‌های آن

 • دیاگرام آزاد

 • تعادل یک ذره در مسائل دو‌بعدی و سه‌بعدی

 • سیستم‌های گشتاوری

 • مرکز جرم و مرکز ثقل اجسام

 • بارهای گشترده روی تیرها

 • تعادل اجسام صلب

 • خرپاها، قاب‌ها و ماشین‌ها

 • گشتاور دوم سطح و گشتاور لختی