معرفی درس مقاومت مصالح 1

آیکون معرفی درس مقاومت مصالح 1_ تست کشش

عنوان درس: مقاومت مصالح 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: استاتیک

آیکون مقاومت مصالح 1

معرفی مقاومت مصالح 1

دانلود منابع درس

هدف از درس مقاومت مصالح یا مکانیک مواد، آشنا ساختن دانشجویان مقطع کارشناسی با ایده‌های اولیه و مفاهیم پایه‌ای مکانیک جامدات می‌باشد. دانشجویان در این درس با مفاهیم اساسی تعادل، تنش، کرنش، تغییر شکل و رفتار مکانیکی مواد آشنا می‌شوند. همچنین مباحثی چون سیستم‌های تنش معین و نامعین استاتیکی، روابط تنش- کرنش، خمش تیرها، شیب و تغییر شکل تیرها، پیچش، انتقال تنش و کرنش در فضای دوبعدی و سه‌بعدی، روش‌‎های انرژی و تجزیه و تحلیل واماندگی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. دانشجویان پس از گذراندن این درس، مفاهیمی مانند: تنش، کرنش و تغییر شکل را به صورت پایه‌ای فرا گرفته و قادر به طراحی سازه‌های ساده مکانیکی خواهند بود.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تنش و انواع آن

  • کرنش

  • خواص مکانیکی مواد و قانون هوک

  • تغییر طول میله

  • ضریب پواسون و قانون هوک تعمیم یافته

  • تمرکز تنش

  • پیچش

  • خمش

  • تبدیل محورهای تنش و کرنش

  • محاسبه خیز و شیب تیر