معرفی درس دینامیک

آیکون معرفی درس دینامیک_ قانون دوم نیوتن

عنوان درس: دینامیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 4

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: استاتیک

آیکون دینامیک

معرفی دینامیک

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان مقطع کارشناسی با موضوعاتی مانند: مفاهیم بنیادی دینامیک مهندسی و فرموله کردن ریاضی پدیده‌های فیزیکی با ماهیت سینماتیکی و سینتیکی، تحلیل دینامیکی ذرات و اجسام صلب و اعمال قوانین حاکم به همراه پرورش دید کاربردی آنان است.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سینماتیک ذره

 • حرکت خطی

 • حرکت زاویه‌ای

 • حرکت منحنی‌الخط

 • حرکت نسبی

 • سینتیک ذرات

 • قانون دوم نیوتن

 • معادلات حرکت

 • کار و انرژی

 • ضربه و تکانه

 • سینماتیک اجسام صلب

 • حرکت مطلق

 • حرکت دورانی

 • مرکز آنی دوران

 • سینتیک اجسام صلب

 • ممان اینرسی جرمی

 • معادلات اویلر