معرفی درس دینامیک ماشین

آیکون معرفی درس دینامیک ماشین

عنوان درس: دینامیک ماشین

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: دینامیک

آیکون دینامیک ماشین

معرفی دینامیک ماشین

دانلود منابع درس

سیستم‌های مکانیکی به اجبار دارای قسمت‌های متحرک هستند.  با افزایش سرعت، اثرات شتاب مثبت و منفی قطعات متحرک نقش مهمی را در راندمان سیستم ایفا می‌کنند. در این درس تلاش می‌شود که دانشجویان به اطلاعات بنیادی دینامیک ماشین مجهز شوند تا بتوانند مسائل نیروهای دینامیکی، تعادل نیروها، انتقال نیرو، ایزوله کردن سیستم و استانداردها را فرا بگیرند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سینماتیک ماشین‌ها

 • تعیین درجه آزادی یک مکانیزم

 • حرکت و روش‌های انتقال آن

 • مکانیزم‌های میله‌ای

 • مرکز آنی و تعیین سرعت با استفاده از آن

 • تعیین سرعت و شتاب در مکانیزم‌ها

 • طراحی بادامک‌ها

 • چرخ‌دنده، پیچ‌های انتقال و مزیت مکانیکی آنها

 • دینامیک و نیروها

 • نیروهای استاتیکی و اینرسی در ماشین‌ها

 • توان و بالانس جرم‌ها

 • محاسبات چرخ طیار

 • اثرات ژیروسکوپی