معرفی درس ارتعاشات مکانیکی

آیکون معرفی درس ارتعاشات مکانیکی

عنوان درس: ارتعاشات مکانیکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: دینامیک، ریاضی مهندسی

آیکون ارتعاشات مکانیکی

معرفی ارتعاشات مکانیکی

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با ارتعاشات سیستم‌های پیوسته و گسسته، به منظور کاهش آنها در مسائل مهندسی و افزایش راندمان است؛ ارتعاشاتی مانند: آزاد، اجباری، گذرا و … .

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تاریخچه ارتعاشات

 • درجه آزادی

 • سیستم‌های پیوسته و گسسته

 • ویژگی‌های ذاتی یک سیستم پیوسته

 • دمپر (مستهلک‌کننده) و انواع آن

 • ارتعاشات آزاد، اجباری و گذرای سیستم‌های یک درجه آزادی

 • ارتعاشات سیستم‌های دو و چند درجه آزادی

 • معادلات لاگرانژ و استفاده از آن برای سیستم‌های چند درجه آزادی

 • ارتعاشات سیستم‌های پیوسته

 • ارتعاشات طولی یک میله

 • ارتعاشات خمشی و پیچشی یک تیر