معرفی درس آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

آیکون معرفی درس آز ارتعاشات

عنوان درس: آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: دینامیک ماشین

دروس هم‌نیاز: ارتعاشات مکانیکی

آیکون آز ارتعاشات

معرفی آز ارتعاشات

دانشجویان این درس، مفاهیم دینامیک ماشین و ارتعاشات مکانیکی را به صورت عملی و با انجام آزمایشات زیر آموزش می‌بینند:

 • آزمایشات بر روی سیستم‌های یک درجه آزادی با استهلاک و بدون استهلاک که با انواع ارتعاشات انجام می‌گیرد

 • آزمایش ارتعاشات پیچشی میله‌ها در سیستم‌های دو درجه آزادی به دو حالت آزاد و اجباری

 • آزمایش ارتعاشات سیستم‌ها در دو حالت حرکت خطی و حرکت زاویه‌ای

 • آزمایش ارتعاشات عرضی تیرها، تعیین فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای آن

 • آزمایش جاذب دینامیکی ارتعاشات

 • آزمایش سرعت بحرانی محورهای دوار

 • آزمایش ماشین‌های مکانیکی ساده شامل: سیستم چرخ‌دنده ساده، حلزون و چرخ حلزون، جک پیچشی و انواع مکانیزم‌ها

 • آزمایش سیستم چرخ‌دنده خورشیدی و ثبت شتاب

 • آزمایش تعادل دینامیکی اجرام دوار

 • آزمایش بر روی چند نوع گاورنر

 • آزمایش ژیروسکوپ

 • آزمایش تعادل اجسام رفت و برگشتی

 • آزمایش جابجایی، سرعت و شتاب بادامک‌ها با انواع پروفیل و پیرو

 • آزمایش کلاچ‌ها