معرفی درس مبانی مهندسی برق 1

آیکون معرفی درس مبانی برق 1

عنوان درس: مبانی مهندسی برق 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: فیزیک 2

آیکون مبانی برق 1

معرفی مبانی برق 1

دانلود منابع درس

دانشجویان در این درس با اصول پایه‌ای برق آشنا می‌شوند. در ابتدا به دانشجو قوانین فیزیک الکتریسیته، انرژی و توان یادآوری می‌شود. دانشجو سپس با جریان‌های مستقیم و اجزای آن شامل: مقاومت، خازن و سلف (القاگر) آشنا می‌شود. در ادامه، بیان ریاضی و فیزیکی این اجزا آموزش داده شده و محاسبات مربوط به آنها در حالات ترکیب سری و موازی بررسی خواهد شد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قوانین فیزیک الکتریسیته، انرژی و توان

 • مدارهای جریان مستقیم

 • مقاومت‌ها، خازن‌ها و سلف‌ها

 • ترکیب سری و موازی

 • مدارهای جریان متناوب سینوسی یک‌فاز

 • توان حقیقی، توان مجازی، توان ظاهری و ضریب توان

 • جریان متناوب سه‌فاز و توان در این نوع جریان

 • اتصال‌های ستاره و مثلث

 • اعداد مختلط و نمودار جریان و امپدانس در مدارهای یک‌فاز و سه‌فاز

 • دستگاه‌های اندازه‌گیری و نحوه اندازه‌گیری جریان، ولتاژ و توان در جریان دائم و متناوب یک‌فاز

 • خصوصیات نیمه‌هادی‌ها

 • شناسایی اجزای مدار الکترونیکی مانند: دیودها، ترانزیستورها و تریستورها

 • یکسوکننده‌های نیم‌موج و تمام‌موج

 • تقویت‌کننده ترانزیستوری