معرفی درس مبانی مهندسی برق 2

آیکون معرفی درس مبانی برق 2

عنوان درس: مبانی مهندسی برق 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: مبانی مهندسی برق 1

دروس هم‌نیاز: آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

آیکون مبانی برق 2

معرفی مبانی برق 2

دانلود منابع درس

پس از آشنا شدن دانشجویان با اصول پایه‌ای برق در درس مبانی مهندسی برق 1، نوبت به مباحث پیشرفته‌تر این حوزه می‌رسد و دانشجویان با مباحثی چون مغناطیس، الکترومغناطیس، ماشین‌های الکتریکی، انواع ماشین‌های الکتریکی و اصول کاری آنها آشنا می‌شوند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اصول مغناطیس و الکترومغناطیس و قوانین حاکم بر آنها

  • اصول کار ماشین‌های جریان دائم

  • انواع ماشین‌های جریان دائم با تحریک سری، موازی، مرکب و جداگانه

  • ترانسفورماتور یک‌فاز و سه‌فاز

  • اتوترانسفورماتور لغزنده

  • انواع اتصال در ترانسفورماتورهای سه‌فاز

  • ماشین‌های سنکرون و اصول کار آنها

  • ماشین‌های آسنکرون و اصول کار آنها

  • موتور یونیورسال