معرفی درس رباتیک و آزمایشگاه

آیکون معرفی درس رباتیک

عنوان درس: رباتیک و آزمایشگاه

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: دینامیک ماشین

آیکون رباتیک

معرفی رباتیک

دانلود منابع درس

از آن جهت که واحدهای مختلف اجتماعی کشورمان تدریجاً گام به سوی تحقیق و بهره‌وری از ربات‌ها برمی‌دارند و از طرفی، زمینه تحقیقاتی و آموزشی بسیار مساعدی در رشته‌های مختلف فنی و مهندسی در سطوح کارشناسی به وجود آمده، ضرورت عرضه یک دید علمی از این ابزارهای جدید که در طیف وسیعی از سیستم‌ها قابل استفاده‌اند، احساس می‌شود. مطالب این درس به نحوی انتخاب شده‌اند که مدل‌سازی سینماتیکی و دینامیکی ربات‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد. هر فصل شامل موضوعات متنوع تحقیقاتی در مورد ربات‌ها بوده که به دانشجویان اجازه می‌دهد نبوغ خود را در رابطه با تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی ربات‌ها توسعه دهند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طبقه‌بندی ربات‌ها و موارد استفاده

  • سینماتیک ربات‌ها و بازوها

  • سینماتیک ربات‌ها و بازوها

  • استاتیک ربات‌ها و بازوها

  • دینامیک ربات‌ها و بازوها

  • شبیه‌سازی ربات اطلس