معرفی درس مکانیک سیالات 1

آیکون معرفی درس مکانیک سیالات 1

عنوان درس: مکانیک سیالات 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: معادلات دیفرانسیل، دینامیک

آیکون مکانیک سیالات 1

معرفی مکانیک سیالات 1

دانلود منابع درس

هدف این درس، آشنا ساختن دانشجویان با علم مکانیک سیالات، مفاهیم و کاربردهای آن است.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مقدمه و مفاهیم کلی در مکانیک سیالات

  • استاتیک سیالات

  • فرم انتگرالی معادلات اساسی در حجم کنترل

  • تحلیل دیفرانسیلی حرکت سیال

  • آنالیز ابعادی و تشابه

  • جریان درون لوله