معرفی درس انتقال حرارت 2

آیکون معرفی درس انتقال حرارت 2

عنوان درس: انتقال حرارت 2

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: انتقال حرارت 1، آز انتقال حرارت

آیکون انتقال حرارت 2

معرفی انتقال حرارت 2

دانلود منابع درس

در ادامه مجموعه مباحث درس انتقال حرارت 1، در این درس، انتقال حرارت جابجایی و تشعشع و همچنین مبحث جریان‌ها به صورت گسترده مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقدمه‌ای بر انتقال حرارت جابجایی

 • لایه‌های مرزی سرعت و حرارت، معادلات حاکم بر آنها و پارامترهای تشابهی

 • جریان اجباری روی اجسام شامل: صفحه‌ی تخت، استوانه و کره

 • جریان اجباری در داخل اجسام

 • پروفیل سرعت در ناحیه توسعه‌یافته

 • جریان آرام و مغشوش در لوله‌های مدور

 • جابجایی آزاد و معادلات حاکم بر آن

 • جوشش و تقطیر و پارامترهای بدون بعد در آنها

 • انتقال حرارت تشعشع

 • جسم سیاه و خاکستری و قوانین کیرشهف

 • ضریب شکل

 • تبادل تشعشع بین سطوح سیاه و غیرسیاه

 • تشعشع گازها

 • تشابه بین انتقال حرارت و انتقال جرم

 • قانون پخش فیک

 • انتقال جرم به روش نفوذی و اجباری

 • معادله‌ی بقای جرم

 • معرفی گروه‌های بدون بعد و تشریح تشابه رینولدز برای انتقال حرارت و انتقال جرم