معرفی درس طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع 1

آیکون معرفی درس تهویه مطبوع

عنوان درس: طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع 1

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: انتقال حرارت 1

آیکون تهویه مطبوع

معرفی تهویه مطبوع

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان مقطع کارشناسی با محاسبات و طراحی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی می‌باشد. دانشجو در این درس با مباحثی چون: انواع انتقال حرارت، محاسبات تلفات انرژی، برآورد بار حرارتی آب گرم مصرفی و روش محاسبه و انتخاب دستگاه‌های لازم جهت گرمایش و سرمایش یک بنا آشنا می‌شود. در نهایت دانشجو با انجام یک پروژه تهویه مطبوع برای یک بنا این درس را به پایان می‌رساند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سیستم بیولوژیک بدن انسان، سوخت‌وساز آن و عکس‌العمل بدن در مقابل گرما و سرما

 • انواع انتقال حرارت و روابط حاکم بر آنها

 • شرایط محیط داخل و خارج بنا و جداول مربوطه

 • فاکتورهای مؤثر در اتلاف حرارتی و محاسبات مربوط به آن

 • محاسبه و برآورد بار حرارتی مربوط به آب گرم مصرفی

 • طراحی و روش محاسبه و انتخاب دستگاه‌های لازم جهت سیستم گرمایش یک بنا

 • یادآوری مشخصات ترمودینامیک هوای مرطوب شامل: دمای خشک، دمای مرطوب، رطوبت نسبی و رطوبت مطلق

 • آشنایی با نمودار سایکومتریک و نحوه‌ی استفاده از این نمودار در محاسبات تهویه مطبوع

 • محاسبه بارهای برودتی محسوس و نهان

 • طراحی سیستم کانال‌کشی و آشنایی با تجهیزات مربوطه

 • طراحی و روش محاسبه و انتخاب دستگاه‌های لازم جهت سیستم سرمایش یک بنا

 • بازدید از تأسیسات حرارتی و برودتی یک موتورخانه در دانشگاه

 • انجام یک پروژه تهویه مطبوع برای یک بنا