معرفی درس طراحی سیستم‌های تبرید و سردخانه

آیکون معرفی درس سیستم‌های تبرید

عنوان درس: طراحی سیستم‌های تبرید و سردخانه

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: انتقال حرارت 1

آیکون سیستم‌های تبرید

معرفی سیستم‌های تبرید

دانلود منابع درس

تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر؛ این سیال می‌تواند هوا، آب و هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد. در کلیه سیستم‌های تبرید، حفظ سرما مستلزم جذب حرارت از موادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت بالاتر می‌باشد. تمام سیستم‌های تبرید تراکمی که جهت ایجاد سرما به کار گرفته می‌شوند از چهار قسمت اصلی تشکیل شده‌اند که عبارتند از: کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور. هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با مفاهیم و مبانی طراحی چنین سیستم‌هایی می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقدمه‌ای بر سیستم‌های سردخانه و روش‌های مختلف تبرید

 • سیکل‌های تراکمی یک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای

 • سیکل‌های جذبی

 • روش‌های نوین تبرید: لوله گردبادی، لوله نوسانی، چرخه بازیابی‌شونده و رطوبت‌گیر سرماساز و مدار خنک‌کننده ترموالکتریک

 • محاسبات بار سرمایی سیستم‌های تبرید نظیر سردخانه‌ها، یخ‌ساز‌ها و یخچال‌ها

 • اجزای سیستم‌های تبرید: کمپرسورها، کندانسورها، اواپراتورها، شیرهای انبساط و لوله‌های موئین

 • مبردها

 • روش‌های تولید سرما در درجات پایین، دستگاه‌های مایع کردن هوا و گازها

 • دستگاه تولید یخ خشک

 • محاسبه لوله‌کشی در سردخانه

 • سایر تجهیزات در سیستم‌های سرمایشی: روغن‌گیر، هواگیر، مخزن ذخیره، مانع‌گیر، رطوبت‌گیر و فیلتر

 • وسایل کنترل