معرفی درس دینامیک گازها

آیکون معرفی درس دینامیک گازها

عنوان درس: دینامیک گازها

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: مکانیک سیالات 2، ترمودینامیک 2

آیکون دینامیک گازها

معرفی دینامیک گازها

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با رفتار سیالات قابل تراکم و تعیین خواص آنها در اثر عمل‌های پتانسیل‌دار مؤثر مانند: تغییر سطوح مقطع، تبادل حرارت و اصطکاک می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مقدمه‌ای بر تئوری جنبشی و گازها

 • معرفی پارامترهای آماری و ارتباط آنها با خواص ترمودینامیکی گاز نظیر: فشار، دما، انرژی داخلی و خواص انتقالی گاز نظیر: لزجت، هدایت حرارتی و نفوذپذیری

 • معرفی و تشریح نظریه پیوستگی در محیط‌های گازی

 • تعریف گاز کامل، گاز حقیقی، تفاوت بین گازهای کامل و حقیقی، معادلات گازهای کامل و حقیقی

 • سرعت صوت و عدد ماخ

 • معرفی و تشریح معادلات حاکم بر جریان سیالات تراکم‌پذیر

 • جریان سیالات تراکم‌پذیر در شرایط یک‌بعدی و پایدار، توأم با تغییر سطح مقطع

 • جریان گازها در لوله‌های با سطح مقطع ثابت و توأم با اصطکاک در حالت یک‌بعدی و پایدار، شامل: بررسی معادله انرژی، معادله حرکت، خط قانو، رابطه بین عدد ماخ و طول لوله و بررسی آنها برای گازهای غیرایده‌آل

 • جریان گازها در کانال‌های با سطح مقطع ثابت و توأم با انتقال حرارت، شامل: بررسی معادله انرژی، معادله حرکت، خط ریلی، رابطه بین عدد ماخ و مقدار گرمای تبادل شده و بررسی آنها برای گازهای غیرایده‌آل

 • امواج ضربه‌ای

 • امواج انبساطی

 • مقدمه‌ای بر طراحی بدنه ماشین‌های پرنده مافوق صوت جریان (هایپرسونیک) در عدد ماخ بالا