معرفی درس سیستم‌های انتقال آب

آیکون معرفی درس انتقال آب

عنوان درس: سیستم‌های انتقال آب

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: مکانیک سیالات 2

آیکون انتقال آب

معرفی انتقال آب

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با طراحی و محاسبات شبکه‌های آب‌رسانی، شهری، صنعتی و چگونگی جمع‌آوری فاضلاب می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اهمیت آب و مطالب کلی درباره‌ی مصارف شهری و صنعتی و سرانه آنها

  • منابع آب شهری و صنعتی

  • انتقال و توزیع آب در لوله

  • شبکه‌های شاخه‌ای و حلقوی

  • انتقال و توزیع آب در کانال

  • لوله‌کشی آب و فاضلاب صنایع و ساختمان‌های بزرگ

  • چگونگی جمع‌آوری و انتقال فاضلاب صنعتی و حفط محیط زیست