معرفی درس سوخت و احتراق

آیکون معرفی درس سوخت و احتراق

عنوان درس: سوخت و احتراق

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 2

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: ترمودینامیک 2

آیکون سوخت و احتراق

معرفی سوخت و احتراق

دانلود منابع درس

دانش سوخت و احتراق اساساً به بررسی انواع سوخت‌ها، مشخصات و خواص آنها می‌پردازد. همچنین مراحل و فرایندهای لازم برای تبدیل سوخت از شکل اولیه آن به حرارت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به پارامترهای مؤثر بر آنها می‌پردازد. دانشجویان این درس با مباحثی چون: انواع سوخت‌ها، سوخت‌های مایع، سوخت‌های گازی، سوخت‌های جامد، آنالیز استوکیومتری احتراق، آنالیز ترموشیمیایی احتراق، مکانیزم تحول احتراق، مشعل‌ها، بیلان حرارتی در اتاق احتراق و بررسی اتلافات حرارتی آشنا می‌شوند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کلیات در مورد سوخت‌ها: انواع سوخت‌ها، سوخت‌های جامد، مایع و گاز و مخازن آنها

  • سوخت‌های مایع: عملیات پایش، انواع سوخت‌های مایع، خواص و مشخصات سوخت‌های نفتی، ارزش حرارتی، ویسکوزیته، نقطه‌ اشتعال، نقطه‌ اشتعال خود به خودی، نقطه سیلان، میزان گوگرد و فشار بخار

  • سوخت‌های گازی: گاز طبیعی، LPG، گاز پالایشگاه‌ها، مشخصات سوخت‌های گازی، مصارف مختلف آنها و سیستم ارسال سوخت‌های گازی به محل مصرف

  • سوخت‌های جامد: ذغال‌سنگ، آنالیز تقریبی ذغال‌سنگ، آنالیز شیمیایی ذغال‌سنگ، انواع ذغال‌سنگ، آماده نمودن ذغال‌سنگ جهت احتراق، مصارف مختلف ذغال‌سنگ و سایر سوخت‌های جامد

  • آنالیز استوکیومتری احتراق: مختصری از قوانین پایه گازها و ترمودینامیک، احتراق عناصر سوخت با اکسیژن هوا و مشخصات آن، احتراق با هوا، احتراق ناقص، احتراق با هوای اضافی، آنالیز محصولات احتراق، تعیین درصد جرمی عناصر مختلف در محصولات احتراق و نقطه شبنم محصولات احتراق

  • آنالیز ترموشیمیایی احتراق: گرمای ویژه محصولات احتراق و تغییرات آن با درجه حرارت، محاسبه و اندازه‌گیری ارزش حرارتی سوخت‌ها، درجه حرارت آدیاباتیک شعله، تعادل شیمیایی فرایندهای احتراق، ضریب ثابت تعادل، تجزیه شیمیایی جداول و نمودارهای احتراق

  • مکانیزم تحول احتراق: مختصری از مسائل علمی احتراق، تئوری سینتیک شیمیایی، تئوری واکنش زنجیره‌ای انتشار شعله، شعله‌ی دیفیوژن و شعله‌ی هموژن

  • مشعل‌ها: مشعل‌های گازی، مشعل‌های سوخت‌های مایع، مشعل‌های فشاری، مشعل‌های گریز از مرکز، مشعل‌های تبخیری، احتراق در موتورهای احتراق داخلی، احتراق در کوره‌ها و مراکز تولید بخار

  • بیلان حرارتی در اتاق احتراق و بررسی اتلافات حرارتی

  • سوخت هسته‌ای و اتاق احتراق موتورهای جت، راکت، سوخت‌های مایع و جامد در راکت‌ها و سوخت هواپیما