معرفی درس توربوماشین‌ها

آیکون معرفی درس توربوماشین‌ها

عنوان درس: توربوماشین‌ها

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: مکانیک سیالات 2، ترمودینامیک 2

آیکون توربو ماشین‌ها

معرفی توربوماشین‌ها

دانلود منابع درس

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با انواع توربوماشین‌ها، نحوه عملکرد و طراحی آنها می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • توربوماشین‌ها و انواع آنها

 • تحلیل ابعادی و تشابه در توربوماشین‎ها

 • معادله اویلر و تبیین مؤلفه‌های آن

 • مثلث سرعت در توربوماشین‌ها

 • تئوری تعادل شعاعی

 • راندمان توربوماشین‌ها

 • تئوری و اصول اولیه طراحی توربوماشین‌ها

 • مفاهیم سرج و استال در توربوماشین‌ها

 • جریان ثانویه و بررسی اثر آن

 • مفهوم ضریب لغزش

 • اتصال سری و موازی پمپ‌ها