معرفی درس آزمایشگاه مکانیک سیالات

آیکون معرفی درس آز مکانیک سیالات

عنوان درس: آزمایشگاه مکانیک سیالات

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: مکانیک سیالات 2

آیکون آز مکانیک سیالات

معرفی آز مکانیک سیالات

هدف از این درس، آشنا ساختن دانشجویان با وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری سیال و پدیده‌های مرتبط با مکانیک سیالات است. دانشجویان این مباحث را به صورت عملی و با انجام آزمایشات زیر آموزش می‌بینند:

 • آزمایش اندازه‌گیری دبی با وسایل گوناگون

 • آزمایش برنولی

 • ضربه فوران

 • نیروی پسا

 • جریان و افت هد در لوله‌ها

 • توربین پلتن، توربین فرانسیس، پمپ محوری و پمپ گریز از مرکز

 • آزمایش فن و مشاهده لایه مرزی

 • ورتکس، کاویتاسیون و جدایش

 • جریان چرخشی و غیرچرخشی

 • موج ضربه‌ای

 • ضربه قوچ

 • جریان در کانال و پرش هیدرولیکی

 • نفوذ جریان در محیط متخلخل

 • جریان لایه‌ای مغشوش

 • جریان اطراف ایرفویل

 • مقایسه ضریب پسا و ضریب برا در اطراف اجسام در کانال هوا