معرفی درس آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

آیکون معرفی درس آز مبانی برق

عنوان درس: آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: آزمایشگاه فیزیک 2

دروس هم‌نیاز: مبانی مهندسی برق 1

آیکون آز مبانی برق

معرفی آز مبانی برق

دانشجویان این درس، با انواع کلید، فیوز، کابل‌های فشار قوی و فشار ضعیف، سرکابل و بسط کابل آشنا شده و اصول و مفاهیم برق و الکترونیک را به صورت عملی و با انجام آزمایشات زیر آموزش می‌بینند:

  • آزمایش راه‌اندازی ماشین‌های جریان دائم شامل: ماشین‌های سنکرون و آسنکرون

  • آزمایش تحریک مستقل، سری و موازی ماشین‌های جریان دائم

  • آزمایش ترانسفورماتورهای یک‌فاز و سه‌فاز و اتصال آنها به صورت موازی

  • اندازه‌گیری تلفات بی‌باری و اتصال کوتاه در ماشین‌های آسنکرون و ترانسفورماتورها

  • آزمایش تعیین راندمان