معرفی درس مقدمه‌ای بر اجزای محدود

آیکون معرفی درس اجزای محدود

عنوان درس: مقدمه‌ای بر اجزای محدود

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: مقاومت مصالح 2، محاسبات عددی

آیکون اجزاء محدود

معرفی اجزای محدود

دانلود منابع درس

در این درس به مفاهیم اساسی اجزای محدود و کاربرد آن در مکانیک جامدات و انتقال حرارت پرداخته می‌شود. همچنین مدل‌سازی، روش انرژی، روش گالرکین و مسائل دو‌بعدی الاستیسیته توضیح داده خواهد شد. در پایان دانشجویان، اطلاعات لازم را برای حل عددی مسائل مهندسی پیچیده به روش اجزای محدود که حل دقیق ندارند، خواهند داشت.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • آشنایی مختصر با تحلیل ماتریسی سازه‌ها

  • المان در مسائل یک‌بعدی

  • بسط المان مثلثی کرنش ثابت

  • فرمول‌های درون‌یابی و انتگرال‌گیری عددی

  • المان مثلث سه گرهی ایزوپارامتریک

  • المان چهار ضلعی چهار گرهی ایزوپارامتریک

  • المان‌های مرتبه بالاتر

  • روش گالرکین و روش‌های دیگر مانده وزنی

  • انتقال حرارت و جریان سیال دو‌بعدی

  • تحلیل تنش متقارن محوری