معرفی درس شبیه‌سازی سیستم‌های دینامیکی و کنترل

آیکون معرفی درس سیستم‌های دینامیکی

عنوان درس: شبیه‌سازی سیستم‌های دینامیکی و کنترل

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: کنترل اتوماتیک

آیکون سیستم‌های دینامیکی

معرفی سیستم‌های دینامیکی

دانلود منابع درس

هدف علم کنترل، تدوین تئوری‌ها، اصول و قواعد لازم برای تنظیم رفتار سیستم‌های دینامیکی است. شاخه مهندسی کنترل از زمان پیدایش نقش بسیار بارزی در پیشرفت‌های تکنولوژیک معاصر داشته است. دستاوردهای عظیم فضایی و هوایی، کیفیت مطلوب عملکرد فرایندهای صنعتی، دقت بالای ماشین‌های ابزار اتوماتیک و CNCها و هر سیستمی که به نحوی رفتارش به نظم درمی‌آید، همه مرهون پیشرفت‌های حاصله در عرصه‌ی علم کنترل است. اهمیت و کاربرد علم کنترل در شاخه‌های مختلف علوم و مهندسی باعث شده است که جهان علم توجه خاصی به این رشته مبذول دارد. امروزه نه‌تنها در دپارتمان‌های مکانیک، برق و شیمی دانشکده‌های مهندسی بلکه در برخی از دانشکده‌های اقتصاد و علوم سیاسی نیز تئوری‌های کنترلی تدریس می‌شوند. هدف این درس نیز، آشنا ساختن دانشجویان با مبانی و اصول مدل‌سازی سیستم‌های دینامیکی می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • مفاهیم اولیه سیستم‌های دینامیکی و کنترل

  • نمایش اجزای سیستم

  • نمایش سیستم‌های دینامیکی

  • رفتار سیستم‌های خطی

  • پایداری سیستم‌های خطی

  • کنترل فیدبک

  • عکس‌العمل فرکانسی