معرفی درس آز ترمودینامیک

آیکون معرفی درس آز ترمودینامیک

عنوان درس: آزمایشگاه ترمودینامیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 1

نوع درس: اصلی

دروس پیش‌نیاز: ترمودینامیک 2

آیکون آز ترمودینامیک

معرفی آز ترمودینامیک

دانشجویان این درس، مفاهیم پایه ترمودینامیک را به صورت عملی و با انجام آزمایشات زیر آموزش می‌بینند:

  • آزمایش دیگ بخار، چرخه‌ی نیروگاه بخار و تولید توان در توربین بخار

  • آزمایش توربین گاز

  • آزمایش کمپرسور دو مرحله‌ای و خنک‌کاری میانی

  • آزمایش رسم منحنی‌های گشتاور، قدرت و مقدار سوخت موتورهای اتو و دیزل

  • آزمایش چرخه استرلینگ

  • آزمایش دیگ مارست

  • آزمایش ترموالکتریک

  • آزمایش جریان در شیپوره‌ها

  • آزمایش تبرید و برج خنک‌کن