معرفی درس مقدمه‌ای بر سیالات محاسباتی

آیکون معرفی درس سیالات محاسباتی

عنوان درس: مقدمه‌ای بر سیالات محاسباتی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 3

نوع درس: تخصصی الزامی و تخصصی انتخابی

دروس پیش‌نیاز: مکانیک سیالات 2، محاسبات عددی

آیکون سیالات محاسباتی

معرفی سیالات محاسباتی

دانلود منابع درس

هدف این درس آشنا ساختن دانشجویان با روش‌های عددی برای حل میدان‌های جریان و انتقال گرما می‌باشد.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • معرفی روش‌های حل عددی، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز

  • معادلات مشتق جزئی، تقسیم‌بندی معادلات و روش‌های حل معادلات

  • روش تفاضل محدود

  • کاربرد روش تفاضل محدود در حل معادلات عددی، بیضوی و هذلولوی و تحلیل پایداری

  • کاربرد روش تفاضل محدود در حل معادلات ناویر- استوکس تراکم‌ناپذیر

  • ایجاد شبکه و روش جبری

  • معرفی نرم‌افزارهای تجاری موجود در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)