معرفی درس محاسبات عددی

آیکون معرفی درس محاسبات عددی

عنوان درس: محاسبات عددی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

تعداد واحد: 2

نوع درس: پایه

دروس پیش‌نیاز: برنامه‌نویسی کامپیوتر

دروس هم‌نیاز: معادلات دیفرانسیل

آیکون محاسبات عددی

معرفی محاسبات عددی

دانلود منابع درس

محاسبات عددی یا آنالیز عددی به تنظیم، مطالعه و اعمال شیوه‌های تقریبی محاسباتی برای حل آن دسته از مسائل ریاضیات پیوسته می‌پردازد که با روش‌های تحلیلی و دقیق قابل حل نیستند. برخی از مسائل مورد نظر محاسبات عددی به طور مستقیم از حسابان می‌آید. جبر خطی عددی بر روی میدان‌های حقیقی یا مختلط و نیز حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی مربوط به فیزیک و مهندسی از جمله زمینه‌های دیگر برای کاربرد محاسبات عددی است. دانشجویان این درس با مباحثی چون: خطاها، حل عددی معادلات f(x)=0، درون‌یابی و برون‌یابی، مشتق‌گیری و انتگرال‌گیری عددی، روش‌های عددی حل معادلات دیفرانسیل معمولی، ماتریس‌ها و حل دستگاه‌های معادلات خطی و غیرخطی، تعیین مقادیر ویژه ماتریس‌ها و روش حداقل مربعات آشنا می‌شوند.

از مهم‌ترین سرفصل‌های این درس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • خطای مطلق و نسبی

 • منابع اصلی خطا

 • خطای چهار عمل اصلی

 • تعیین ریشه‌ها با دقت مورد نظر

 • روش‌های حل عددی معادله f(x)=0

 • روش دوبخشی

 • روش نیوتن_ رافسون

 • روش وتری

 • روش تکرار ساده

 • درون‌یابی

 • چند‌جمله‌ای‌های لاگرانژ

 • برون‌یابی

 • مشتق‌گیری عددی

 • دستورات مشتق‌گیری با استفاده از بسط تیلور

 • خطای مشتق‌گیری عددی

 • انتگرال‌گیری عددی

 • قاعده ذوزنقه‌ای

 • قاعده سیمپسون

 • روش نیوتن_ کاتز

 • روش گاوس

 • روش بسط تیلور

 • روش اویلر

 • روش رونگ_ کوتا

 • ماتریس‌ها و بردارها

 • دستگاه معادلات خطی و غیرخطی

 • مقادیر ویژه و بردارهای ویژه

 • قضیه کیلی_ همیلتون

 • روش‌های تکراری برای تعیین مقادیر ویژه

 • روش حداقل مربعات